บริษัท ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้น โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จากการทำงานด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 20 ปี
เพื่อดำเนินธุรกิจด้านสื่อการเรียนการสอนโดยเป็นผู้ผลิตและออกแบบ
ภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพให้กับสินค้ากลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน
และขั้นสูงที่ใช้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมและการบริหารการจัดการ และบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
โดยมีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นสินค้าที่ยังไม่สามารถผลิตในประเทศได้เพื่อจำหน่ายและต่อยอด
การดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้นOur Products

Fieldtech Automation Co., Ltd.
Latest News
Fieldtech Automation Company Limited.

No. 54/164 M. 13 Khlong Kum, Bueng Kum Bangkok Thailand 10240
Tel : 02-936-8827-8 Fax : 02-936-8829 Phone : 081-255-7172
E-mail : pdbsale@gmail.com
www.ft-atm.com

Copyright © 2017 All Right Reserved Fieldtech Automation Company Limited.

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By www.cw.in.th